Stacks Image 11

drs. Peter Schmitz,
filosofisch gespreksleider, filmmaker

Filosofisch gesprek


Een belangrijke voorwaarde om een goed verhaal over je organisatie te kunnen vertellen, is dat je duidelijk hebt waar jij en/of jouw organisatie voor staat. Dan is een filosofisch gesprek of dialoog een uitstekend begin.

In een filosofisch gesprek, dat kan bijvoorbeeld een
Socratisch gesprek zijn of een dialoog, onderzoek je een-op-een of samen met je team, wat de waarden zijn die jij belangrijk vindt, wat de kern is waarvoor jij of jouw organisatie staat. Zo kun je doordachte keuzes maken.

Een andere concreet resultaat van een filosofisch gesprek kan zijn, dat je betere presentaties geeft. Ook hier geldt, dat hoe beter jij weet hoe je over bepaalde kwesties denkt, hoe diepgaander je verhaal kan zijn. En daardoor hoe steviger jij een zaal kunt toespreken.

Deze site wordt nog uitgebreid.

Stacks Image 25